Tjänster

Voimavarasi Oy erbjuder mångsidiga coach- och talpaket för företag. Tjänster ökar både den anställdes och företagets målorientering och ger verktyg för att uppnå dessa mål genom individer. För att stödja tjänsterna har ett mångsidig mätinstrument byggts för att följa individens mentala och fysiska utveckling, samt företagets utveckling under coachning. Vi är specialiserade på behoven hos mjukvaruföretag, men vi hjälper också andra toppföretag som vill vara pionjärer inom välbefinnande och motivation på arbetsplatsen.

Motivations och målsättningsprogram

Ett motivations och målsättnings program utvecklat av en före detta toppidrottare för att identifiera personliga motivationsfaktorer. Att identifiera personliga motivationer och målet är grunden för en bra arbetsmotivation och ett nödvändigt verktyg för ledare, att motivera arbetstagarna.

Teamcoachning

Teamcoachning del A (3 timmar)
-Start kartläggning och mätning
-Introduktion till motivationsfaktorer
-Byggsteg
Självständigt lärande
-Material för individuell utveckling
-Utvecklingsindikatorer
Teamcoaching del B (3 timmar)
-Utvecklingsgranskning och slutmätning
-Säkring av kontinuitet

450 €/person + moms. 24 %

+ Mätnings programmen / månad (3 möjligheter)


Minst 12 personer

Individuell coaching i samband med teamcoachning

Personlig 1-1 coachning
Personlig 1-1 coaching fokuserar djupare på individens behov och hjälper därmed med motivation och mål. Individuell coachning kan implementeras antingen som individuell coachning i samband med teamcoaching eller som längre enheter.

100 €/h/person + moms. 24 %

------------------------------------------------------------------------

Yrkesmässig välmåendesträning

Kundorienterade utbildningspaket, för att stödja företagets produktivitet och individuella välbefinnande med det. Vår utbildning syftar till att öka företagets produktivitet genom individens interna välbefinnande och motivation.

Vi skräddarsyr erbjudandena individuellt. Be om ett erbjudande till ditt företag: info@voimavarasi.fi

------------------------------------------------------------------------

Individuell coachning för anställda

Vi kan också stödja ditt företags anställda genom individuell coachning. Om en anställd behöver förståelse för sina egna motivationsfaktorer eller genomgår en större förändring i livet kan vi stödja den anställdes välbefinnande genom individuell coachning.

Individuell coachning hjälper medarbetaren att identifiera sina egna motivationsfaktorer och stöder därigenom företagets resultat, produktivitet och beständighet.

Vi erbjuder tjänster på distans för 125 €/h/person + moms. 24 %.

Om ditt företag vill ha ett större paket eller vill ha tjänsten implementerad på plats, be om ett erbjudande.

------------------------------------------------------------------------

Vad är coachning?

Vid individuell coachning får kunden coachens hela uppmärksamhet och vi kan fokusera på individens behov och mål under hela coachnings stunden. Coaching börjar med en kort närvaro övning, varefter vi kartlägger kundens nuvarande situation med hjälp av den livscykel vi har utvecklat och sedan sätter vi upp mål personen vill nå.

När ett mål är satt letar vi efter nödvändiga åtgärder och motivationsfaktorer för att uppnå målen. Kunden får en tydlig handlingsplan som gör att han kan överföra nödvändiga förändringssteg med till vardagen och arbetsdagen.

En handlingsplan och identifiering av motivationsfaktorerna bakom framgång är ett recept till att lyckas med sina mål.

Tränaren är inte en rådgivare, men hjälper kunden med frågor och olika övningar att identifiera sina egna behov och mål som hjälper till att förändringen sker.

Vi motiverar, sparrar och är vänner på vägen mot målet!

------------------------------------------------------------------------

Tal

Coachings metodade och insiktsfulla tal för olika tillfällen.

Lär dig att leda dig själv till en känsla av mening och upptäck dina egna motivationsfaktorer - genom inspirerande tal.

Genom berättelser, coachning och fantasifulla resor hjälper vi dig och din publik att identifiera dina egna mål och inse hur underbart livet kan vara när vi hittar våra egna motivationsfaktorer.

Talen passar väl in på mötena mellan ledningsgrupper och team. Samt för hela personalen för välbefinnande på arbetsdagar, seminarier, mässor och andra företags- och organisationsevenemang.

Talen är skräddarsydda för målgruppen och kan också hållas på svenska och engelska.

Tal och erbjudanden för evenemang kan begäras via e-post info@voimavarasi.fi

------------------------------------------------------------------------

Coaching och tal genomförs enlighet våra värden:

Våra värden - Utmärkt kundupplevelse, Lojalitet, Meningsfullhet, Modighet.

Vår mission: Vi hjälper företag och organisationer att skapa glada, meningsfulla och målinriktade resultat.

Vår vision - Att ändra en miljon människors arbetsliv till en meningsfull erfarenhet, tillsammans med fantastiska företag.

Tack för att du samarbetar med oss ​​och förvärkligar vår vision.

Yhteystiedot