top of page

Haluatko parantaa henkilöstön hyvinvointia ja tuottavuutta?

leaf-2210973_1280_edited.jpg


Autamme henkilöstöä johtamaan omaa hyvinvointiaan vuorokauden ympäri, jotta he voivat innostua työstään ja johtaa tekemistään tavalla, joka mahdollistaa aikaa myös työn kehittämiselle. Näin asiakkaittemme henkilöstön sitoutuminen ja työteho paranee, sekä yrityksen henkilöstökulut saadaan tuottamaan enemmän.

MITÄ VOIMME TEHDÄ YRITYSTÄNNE VARTEN?

Autamme yritystä saamaan lisää energiaa ja työintoa työntekijöihin. Näin parannamme yhdessä henkilöstön sitoutumista juuri teidän työpaikkaan, sekä laskemme yrityksen henkilöstökuluja samalla kun parannamme työntekijän yritykselle tuomaa tuottavuutta.


Motivaatio-ohjelmassamme yhdistyy valmennus ja toimiviksi todetut mittaristot. Mittaamme henkistä ja fyysistä hyvinvointia, KPI-lukuja, sekä kyselytyökalumme avulla

saamme tarkentavaa tietoa henkilöstön toiveista ja tarpeista. 

 

Ohjelman jälkeen henkilöstö on löytänyt selkeyttä ja hyvää energiaa omaan tekemiseensä. Aikaa jää myös oman toiminnan ja yrityksen kehittämiselle, samalla kun nykyiset työt sujuvat entistä sujuvemmin. Jokaisella on ohjelman jälkeen työkalut parantaa omaa elämää ja onnistu uusissa tavoitteissa, myös jatkossa. 

Voimavarasi-40.png

KENEN KANSSA TYÖSKENTELEEMME?

Työskentelen yritysten kanssa, jotka haluavat parantaa tulosta ja tuottavuuttaan, sekä säästää henkilöstökuluissa, henkilöstö ratkaisuiden avulla. Teemme töitä yritysten kanssa, jotka arvostavat työntekijöitään ja haluavat heidän voivan hyvin nii työpaikalla ja välittää työntekijöilleen viestin "välitämme sinusta" 

Usean eri yrityksen kanssa työskenneltyämme, voimme sanoa saavamme parhaat tulokset näillä toimialoilla:

IT-alan yritykset - joissa tietoa on paljon, keskittymiskykyä vaaditaan jatkuvasti ja arki on kuitenkin jatkuvaa tietokoneiden ääressä istumista.

Ohjelmisto yritykset - Ohjelmistoja kehittävät yritykset, joissa on useita ohjelmisto solmuja ratkottavana jatkuvasti ja samalla deadlinet painaa päälle. Olitte sitten aplikaatioihin tai webbipohjaisiin ratkasuihin keskittyvä yritys, me voimme auttaa.

Peliala yritykset - Erilaisia pelejä valmistavat yritykset, joissa kaivataan nopeutta, rohkeutta, luovuutta, viisautta ja taitoa, jotta pelit saadaan luotua. Sekä kestävyyttä, ettehän halua menettää hyvää pelin tekijää kilpailijalle projektin aikana?

KPI-luvut (2).png

Monia logoja kuvaan :)

Vähittäiskaupan yrityksiä - Henkilökunta joka on jatkuvasti tekemisissä asiakkaiden kanssa myymälöissä ja henkilöt jotka johtaa vuorotyöläisiä. Asiakaspalvelutyö on ajoittain raskasta. Se vaatii taitoa johtaa omia tunteita ja energiatasoja. Onnistuneiden asiakaskohtaamisien ja myynnin kasvun edellytyksenä onkin työntekijöiden hyvinvointi juurii siinä joka päiväisessä työssä.

leaf-2210973_1280_edited.jpg

Mikäli tunnistat itsesi yllä olevasta kuvauksesta ja haluaisit tehdä kanssamme yhteistyötä mutta toimit eri alalla, ole rohkeasti yhteydessä. Teemme yhteistyötä myös muiden toimialojen kanssa.

KESKEISET LOPPUTULOKSET KANSSAMME TYÖSKENTELYN JOHDOSTA?

 • Parempi työajan johtamisen taito: Syntyy siitä kun/että autamme työntekijöitä priorisoimaan ja johtamaan omaa tekemistään tuottavalla ja työhyvinvointia tukevalla tavalla. 

 

 • Pienennä HR kuluja:  Antamalla työntekijöille arvostettu ja välitetty olo. Nämä työntekijät ovat usein uskollisempia ja haluavat pysyä mahdollisimman pitkään yrityksessä töissä. He haluavat antaa tämä hyvän takaisin yritykselle, joka välitti hänestä. 

 

 • Vähemmän sairasteluja ja burnoutteja: Työntekijä Ymmärretään vastuu omasta terveydestään ja opitaan miten omaan jaksamiseen ja hyvinvointiin voi vaikuttaa. 

 

 • Tiedä mitä työntekijäsi kaipaavat ja tarvitsevat: antamamme tiedon pohjalta voit ennakoida paremmin mahdollisia irtisanoutumisia ja antaa työntekijöille se, mitä he tarvitsevat tehdäkseen työnsä paremmin ja tuottavammin.

 

 • Parempi työajan johtamisen taito: Auttamalla työntekijöitä priorisoimaan ja johtamaan omaa tekemistään tuottavalla ja työhyvinvointia tukevalla tavalla, he pystyvät priorisoimaan omaa työn tekemistään tuloksekkaammalla tavalla. 

 • Yhdessä kehittämisen taito: Opitaan ymmärtämään yhdessä kehittämisen tärkeys ja uskalletaan kysyä paremmin apua. Yrityksen toiminnan kehittämisestä tulee uusi tapa arjessa, ja se mahdollistaa useiden erilaisten tuottavuutta kehittävien asioiden mahdollistumisen ja toteutumisen. 

 • Parempi työilmapiiri: Kun työntekijät voivat paremmin, ovat iloisempia ja energisempiä, he jaksavat auttaa oman työn tekemisen lisäksi myös muita ja hiljainen tieto liikkuu nopeammin, sillä keskusteluita käydään enemmän. Niitä virallisia, sekä kahvikoneen äärellä käytäviä juttelu tuokioita. 

 • Parantunut kommunikaatio: Ymmärretään kommunikaation tärkeys ja ollaan avoimempia yhdessä työskentelylle ja kehittämiselle, sillä ymmärretään ja nähdään sen hyöty myös omaan työn tekemiseen. Tämä mahdollistaa sen, että yritys työnantajana saa avoimempaa tietoa työntekijöiltään ja kentältä, jolloin asioihin voidaan reagoida nopeammin ja voidaan ennakoida entistä paremmin. Sen sijaan, että tietyt asia odottavat pinnan alla piilossa ennen kuin kiehuvat yli tai menee kuukausia ennen kuin tärkeäkin liiketoimintaan vaikuttavat asiat nousevat johtajien tietoisuuteen.

MITEN TEEMME 
SEN?

Neljän (4) kuukauden pituinen Motivaatio-ohjelmamme ottaa kolmiosaisen lähestymistavan yrityksesi henkilöstökulujen vähentämiseen.

Tutustu lisää alta.

Voimavarasi-42.png
 1. Hyvinvoinnin perusteet 

 

Ensimmäisessä osassa opimme kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja tutustumme 24/7 hyvinvoinnin metodiin, eli opitaan miten voidaan hyvin ja onnistutaan tavoitteissa ympäri vuorokauden. Löydämme vastaukset kysymyksiin (rehellisesti vastattuna) “Miten minä voin?” ja “Miten voisin voida vielä paremmin?”.

Luomme konkreettisen ja arkeen helposti sopivan yksilöllisen (jokaisella osallistujalla oma) toimintasuunnitelman, jonka avulla lähdemme nostamaan energiatasoja ja helpottamaan arkea, ajanhallintaa ja työn tekemistä.

VoimaVaraPankki-Elämänpyörä (3).png
2. Tavoitteet ja niissä onnistuminen

Toisessa osassa tutustumme omiin työ tavoitteisiimme ja opimme ymmärtämään meidän omia motivaatiotekijöitä. Mikä saa minut tekemään hyviä tuloksia ja parantamaan työtapoja? Miksi haluan siinä onnistua? Miksi haluan olla arjessa hyvinvoiva ja kiireetön? Kun tiedämme näihin kysymyksiin vastauksen, tulemma oppimaan myös menestymisen kaavan, jonka avulla jokainen tavoite on mahdollista toteuttaa nyt ja jatkossa. 

pexels-edmond-dantes-8555431.jpg

3. Rutiinit ja ajanhallinta

Kolmannessa osassa sukellamme työntekemisen rutiineihin ja oman työn johtamiseen, eli ajanhallintaan. Opimme ymmärtämään mikä meidän ajanhallintaa oikeasti johtaa sisällämme ja miten voimme tehdä niitä merkittäviä muutoksia omassa ajanhallinnassamme. Luomme jokaisen omaan työhön ja jaksamisen tavoitteisiin toimivat helpot, mutta erittäin tehokkaat arki rutiinit. Opimme luomaan sellaiset rutiinit, jotka mahtuvat kiireiseenkin arkeen ja joita jaksaa seurata mielellään vielä pitkänkin aikaa omassa elämässään. Näin saamme aikaiseksi positiivisen vaikutuksen, joka kestää vielä pitkään ohjelmankin jälkeen.

Voimavarasi-10.jpg

4. Syvä sukellus omaan työhön

 

Neljännessä osiossa tapaamme pienryhmissä, tuotannon, myynnin, markkinoinnin ja esihenkilöiden kanssa erikseen. Syvennymme kyseisen työtehtävän mahdollisuuksiin ja avaamme mieltä sille, mikä kaikki voikin todellisuudessa olla mahdollista, kun johdamme omaa aikaamme paremmin, keskitymme ja löydämme aikaa itsemme ja työmme kehittämiselle. Luodaan muutoksia ja tulksia juuri siihen oman työn erikoisosaamiseen.

IMG_0483.jpg

Nämä neljä osiota antavat osallistujalle hyvät eväät voida hyvin ja tehdä työnt entistä paremmalla fiiliksellä. Osallistuja ymmärtää miten hän voi tehdä muutoksia ja hän oppii mitä hän todella työltään haluaa. Tämä mahdollistaa työnjohtamisen oikeita asioita priorisoiden ja hyvän energiatason säilymisen läpi työ päivien ja viikkojen.

leaf-2210973_1280_edited.jpg

Ohjelman aikana mittaamme ja seuraamme seuraavia mittareita:

Henkinen hyvinvointi

 

Henkinen mittaristomme koostuu 12 elämänosa-alueesta, joihi osallistujat vastaavat 0-10 asteikolla. Mittarin avulla näemme miten henkilöiden elämät ovat tasapainottuneet ja minkälaista kokonaisvaltaista henkisen hyvinvoinnin parantumista on saatu aikaan. Kovin epätasapainoinen pyörä näyttää meille sen, missä yksilön ja yrityksen tulisi kehittyä, sillä epätasapaino on ihmiselle todella raskasta ja syö työtehoa paljon. Kasvavat numerot taas kertovat tietyn elämän osa-alueen muutoksen onnistumisesta, ja tämä tuo usein positiivisen kierteen suoraan myös työpaikalle ja muille elämänosa-alueille.

Fyysinen hyvinvointi

Fyysisen hyvinvoinnin mittaaminen tapahtuu yhteistyössä FirstBeat Lifen kanssa. Osallistujat saavat arvokasta tietoa omasta unen, stressin, palautumisen ja liikunnan tilanteestaan ja näiden vaikutuksesta omaan hyvinvointiin. FirstBeat Lifen luotettavien EKG:n sykekäyrästä mitattujen mittauksien avulla, työntekijä pystyy tekemään helposti konkreettisia muutoksia omassa arjessa ja työtavoissaan. Kuten tehdä enemmän töitä siellä missä hän keskittyy paremmin, muistaa pitää taukoja koska huomaa sen huonontavat yöunet ja sitä kautta tuoden päivään väsymystä ja madaltavan työtehoa selkeästi. Mittaaminen yhdessä toisten kolleegoiden kanssa tuo myös porukan yhteen upealla tavalla ihmettelemään toistensa tuloksia ja motivoimaan toisiaan parempiin tuloksiin. Kukapan ei haluaisi olla vihreällä, oranssin ja punaisen sijaan elämässään?

Ramanda - mittaristo kuva henkinen ja fbl.jpg

Kysely

Kysely mittaristomme on kehitetty avaamaan osallistujan mieltä tuleville mahdollisuuksille, sekä saamaan arvokasta tietoa yritykselle työntekijöiltä ja kentältä siihen, mihin he toivovat ja tarvitsevat apua työnantajaltaan, voidakseen tehdä työnsä paremmin? Kyselyn avulla mittaamme myös pehmeitä arvoja kuten työn ja elämän merkityksellisyyttä, työtyytyväisyyttä, energia- ja stressitasoja, sekä kysymme mitä ohjelmastamme on pidetty.

KPI-luvut 

 

KPI- lukuja seuraamme yhdessä asiakkaan kanssa. Mitä myyjien tuloksille ja toimintatavoille tapahtui? Miten markkinoinnissa sujuu ja onko liidien hankinta tehostunut? Miten tuotannossa sujuu, onko projektien tekeminen nopeutunut tai sairaslomat vähentyneet tietyllä osastolla? Mitataan yhdessä sitä, mikä on teille tärkeää!

Ramanda KPI-luvut (2) (002).jpg

Näiden mittareiden avulla yritys saa arvokasta tietoa yrityksen henkilöstön tilasta ja toiveista, sekä kehitysmahdollisuuksista niin yksilöille kuin koko organisaatiolle. Mikä on teidän liiketoiminnan tärkein mittari?

Valmentajasi

Tutustu perustajaamme Ramanda Andersoniin

Olen valmetaja ja yritysmentori, jonka intohimona on yhdistää merkityksellinen ja hyvinvoiva elämä, tuottavaan yritystoimintaan. Näitä molempia asioita opiskelen ja haluan oppia jatkuvasti lisää.

 

Haluan auttaa yrityksiä, jotka haluavat menestyä hyvinvoivalla henkilöstöllä ja uskovat valmentavaan johtamiseen jahaluavat tutustua ystävälliseen ja motivoivaan tapaan johtaa itseään ja työntekijöitään. Tähän kuuluu toisten arvostaminen, tiimityö ja kannustava ilmapiiri. 

 

Uskon vahvasti siihen, että jokaista kuuntelemalla ja yhteistyöllä matkalla kohti tavoitteita, voidaan muuttaa maailmaa, tehdä menestyvää liiketoimintaa ja siirtää vuoria arjessa, kun joku tuntuu ylitsepääsemättömältä. 

 

Voimavarasin toiminnan ytimessä on aito läsnäolo. Uskon vahvasti ja tuhansia kertoja sen jo nähneenä, miten jokainen meistä tietää jo sisällään, mitä tulisi tehdä. Kuitenkin se, miten uskallamme tätä ääntä kuunnella ja miten saamme itsemme aidosti sitoutettua tekemään halutut muutokset vapaa-ajalla ja työpaikalla, saadaksemme toivotut tulokset aikaiseksi, onkin sitten aivan erilaista alkemiaa ja taitoja vaativa laji.

 

Omasta kokemuksestani, nuorena kilpaurheilijana alppihiihdossa, burnoutin läpikäyneenä ja vakavan masennuksen aikoinaan sairastaneena olen oppinut, että kaikki elämän tilanteet voidaan kääntää voitoksi kunhan uskoo, saa siihen tarvittavia työkaluja (näitä Voimavarasi opettaa valmennuksissaan) ja saa tukea ympäristöltään. 

 

Nyt olemma Voimavarasilla pukeneet tämän kaiken upeaan Motivaatio-ohjelman muotoon, jonka avulla haluan olla tuomassa lisää hyvinvointia ja onnistumisia työntekijöille ja liiketoiminnalista hyötyä kaikille mukaan haluaville yrityksille. 

 

#yksinkertaisempionenemmän

Voimavarasi-7.jpg

Jyri Isotupa, Sales leader

"Valmennus sopii jokaiselle, joka haluaa olla oman elämänsä supersankari."

Mika Räisänen, CEO

"Koulutuksen aikana keskityttiin henkilöjohtamisen lisäksi erityisesti talouden johtamiseen ja projektien katehallintaan. Teknisiä taitoja voimme itse opettaa, mutta tässä tarvittiin ennen kaikkea henkistä valmennusta."

Ilkka Halonen, Entrepreneur

“Valmennus pysäytti osallistujat miettimään omaa hyvinvointiaan. Yrittäjänä sain arvokasta hyötyä valmennuksesta ja ennen kaikkea henkilöstöllä oli mukavaa koko valmennuksen ajan!”
Voimavarasi-38.png

MITEN PÄÄSET KÄSIKSI OHJELMAAMME?

Varaa kanssamme maksuton tilannekatsaus videotapaamisen muodossa jo tänään ja aloita matkasi kohti parempaa henkilöstö hyvinvointia ja tuottavuutta!

 

Tapaamisessa kartoitamme teidän yhtiön nykyisen tilanteen, tavoitteet ja ongelmat, jotka estävät teitä tällä hetkellä saavuttamasta tavoitteitanne. Samalla pääsemme tutustumaan toisiimme ja perehdytämme myös teidät tarkasti siihen, kuinka voimme auttaa juuri teidän yritystä. 

Tapaamisen aikana päätämme yhdessä tuntuuko yhteistyö oikealta ratkaisulta ja haluammeko edetä tarjousvaiheeseen ja yhteistyöhön. 

Katja Puolakka, country manager. 

“Meidän viikkopalaveri oli tänään selkeästi tehokkaampi ja tuotteliaampi kuin koskaan aiemmin - kiitos tiimipäivän fasilitoinnista!""
IMG_1925.jpg

Päivi Isopuro, Entrepreneur and CEO

"Elämänpyörän tekeminen tuntui olevan hlökunnan mielestä herättelevää ja jopa osittain haastavaa. Tulokset olivat kuitenkin positiivisia ja antoivat varmasti kannustusta siihen, että pienillä muutoksilla asenteessa ja pienillä tavoitteilla voi olla suuri merkitys omalle hyvinvoinnille niin omassa kuin työelämässä. Ramanda tuo työyhteisöön loistoenergiaa!

Peter Lindroos, HRO

“Syftet var att påminna förmännen om hur viktigt det är att som förman diskutera frågor om arbetshälsa och välbefinnande med sina medarbetare. Det positiva var en annan synpunkt på hälsa och välbefinnande från ett lite annat perspektiv. Presentationen var naturlig och fräsch. Pargas Stad, Personalchef, Peter Lindroos.”

Miten tutustua meihin lisää?

 

Voit vierailla sosiaalisen median kanavissamme, niin pääset tutustumaan maksuttomaan sisältöömme ja ainutlaatuiseen tapaamme auttaa henkilöstöä johtamaan omaa tekemistään paremmin.

 

Tavalla, joka mahdollistaa innostumisen työstä ja parantaa työn tuloksia samalla, kun te yrityksenä nautitte paremmasta tuottavuudesta ja laskevista henkilöstökuluista. 

 

LinkedIn  https://www.linkedin.com/company/voimavarasi/

Facebook https://www.facebook.com/voimavarasiFI

Instagram https://www.instagram.com/voimavarasi/

 • LinkedIn
 • Instagram
 • Facebook
Varaa kanssamme maksuton tilannekatsaus videotapaamisen muodossa jo tänään ja aloita matkasi kohti parempaa henkilöstö hyvinvointia ja tuottavuutta!
bottom of page